Parohia Ortodoxă Română Odense, Danemarca



Schimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi


NOIEMBRIE


Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 4, voscr. 10
Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei (Post)
Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison (Post)
†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11
Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
†) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post)
†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
† Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)
† Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Post)
Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
†) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2
Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)
†) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la peşte)
†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Coloseni III, 12-16; Ev. Ioan I, 35-51; Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3

 


jalex.eu