Parohia Ortodoxă Română Odense, DanemarcaSchimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi


IANUARIE


(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou)
Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov
Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harţi)
Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria
Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
(†) Botezul Domnului (Boboteaza)
†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
†) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei; (Post)
† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie
Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Post)
Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe (Sâmbăta după Botezul Domnului)
Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Post)
†) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post)
† Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11
Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Post)
†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului
Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan (Post)
† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei
Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena (Harţi)

 


jalex.eu