Parohia Ortodoxă Română Odense, DanemarcaSchimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi


NOIEMBRIE


Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist (Post)
Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 6, voscr. 1
Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison (Post)
†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina (Post)
Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 7, voscr. 2
†) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
† Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)
† Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 8, voscr. 3
Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei şi vin)
†) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Post)
Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
†) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 1, voscr. 4
Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la ulei şi vin)
†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)

 


jalex.eu