Parohia Ortodoxă Română Odense, DanemarcaSchimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi


IANUARIE


(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou)
Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)
Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Zi aliturgică)
Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Ajunul Bobotezei) (Post)
(†) Botezul Domnului (Boboteaza)
(†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 7, voscr. 10
†) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
†) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;
† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Post)
Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Sâmbăta după Botezul Domnului)
Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 8, voscr. 11
Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
†) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Post)
Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
† Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 1, voscr. 1
Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)
Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului (Post)
Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 2, voscr. 2
Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei (Post)
Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena

 


jalex.eu