Parohia Ortodoxă Română Odense, DanemarcaSchimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi


NOIEMBRIE


Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist
Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida (Post)
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei (Post)
Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 3, voscr. 9
†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest (Post)
Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
†) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post)
†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
† Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 4, voscr. 10
†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
† Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Post)
Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Evrei IX, 1-7; Efeseni V, 9-19; Ev. Luca X, 38-42; XI, 27-28; Luca XII, 16-21; glas 5, voscr. 11
Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
†) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la ulei şi vin)
Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Post)
†) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la peşte)
Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 6, voscr. 1
Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)
†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)

 


jalex.eu