Parohia Ortodoxă Română Odense, Danemarca

Schimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi

APRILIE
01 J Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
02 V Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
03 S Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
04 D Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 2, voscr. 10
05 L Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
06 M Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Post)
07 M Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Post)
08 J Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
09 V Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10 S Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
11 D †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 3, voscr. 11
12 L †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Post)
13 M Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post)
14 M †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Canonului cel Mare) (Post)
15 J Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post)
16 V Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
17 S Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
18 D Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 4, voscr. 1
19 L Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Post)
20 M †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Post)
21 M Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Post)
22 J Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post)
23 V †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Post)
24 S †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
25 D Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte)
(†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
26 L Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)
27 M Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)
28 M Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
29 J Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
30 V Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică)