Parohia Ortodoxă Română Odense, Danemarca

Schimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi

IUNIE
01 M Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
02 M †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
03 J Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
04 V †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
05 S Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid
06 D Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
07 L Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim
08 M Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
09 M Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
10 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 V Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Dezlegare la peşte)
12 S Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
13 D Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Rugăciunea lui Iisus)
Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
14 L Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15 M Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin
16 M Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Dezlegare la peşte)
17 J Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18 V Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
19 S Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
20 D Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
21 L (†) Sf. Treime; Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie
22 M †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction
23 M Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Harţi)
24 J (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana
25 V Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Harţi)
26 S Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
27 D Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
28 L Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
29 M (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30 M † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ (Post)