Parohia Ortodoxă Română Odense, Danemarca

Schimbarea la Faţă, Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Hozevitul, Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabi

IANUARIE
01 S (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Anul Nou)
02 D Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6
03 L Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
04 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria
05 M Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
06 J (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
07 V †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)
08 S Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Sâmbăta după Botezul Domnului)
09 D Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7
10 L †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;
11 M † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie
12 M Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Post)
13 J Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14 V Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului) (Post)
15 S Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16 D Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 5, voscr. 8
17 L †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18 M †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 M Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post)
20 J † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 V Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila (Post)
22 S Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23 D Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 6, voscr. 9
24 L Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului
26 M Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan (Post)
27 J † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 V Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris (Post)
29 S Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30 D †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. Evrei XIII, 7-16; I Timotei IV, 9-15; Ev. Matei V, 14-19; Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
31 L Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena